Disclaimer

Banketbakkerij Cees Blom (Kamer van Koophandel: 02313236), hierna te noemen Banketbakkerij Cees Blom, verleent u hierbij toegang tot ceesblom.nl (“de Website”) en nodigt u uit het aangebodene te kopen. Banketbakkerij Cees Blom behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Banketbakkerij Cees Blom spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Banketbakkerij Cees Blom. Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de Website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Banketbakkerij Cees Blom. Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Banketbakkerij Cees Blom nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Banketbakkerij Cees Blom en haar licentiegevers. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Banketbakkerij Cees Blom, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.